Jul 17, 2010
dBi dBm to Watt milliWatt Converter table

Umunya satuan daya pancar dalam perangkat Wifi di tulis dalam dB. Sedangkan yang kita tahu umunya adalah Watt. Bingung Konversi dari dB (deci Bell) ke Watt? Berikut ini saya tampilkan table Konversi dari dBm ke Watt (milli Watt).

Rumus untuk menghitung dari dBm ke mWatt : dBm = log10 (mW)*10

Rumus untuk menghitung dari mW ke dBm : mW =10^(dBm/10) Read More

More Details